[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (14174 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (13885 مشاهده)
نمايه 12 ساله (10712 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (9912 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (9243 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (6788 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (6284 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (5707 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (5481 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (5339 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (5304 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (5273 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (5067 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (4987 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (4796 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (4760 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (4430 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (4344 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4299 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (4283 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (4122 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (3908 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (3887 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (3822 مشاهده)
ارزيابی آثار کاهش آورد شبکه سفيدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گيلان (3715 مشاهده)
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (8944 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4620 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4076 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3559 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3252 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2836 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (2749 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2350 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2319 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2178 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2026 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (1910 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1611 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1568 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1386 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1354 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1302 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1184 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1160 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1133 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1107 دريافت)
نمايه (1063 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (989 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (944 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (917 دريافت)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
راهنمای تهيه مقالات ( 15593 بازديد)
معرفی فصلنامه ( 6993 بازديد)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 6874 بازديد)
تماس با ما ( 5703 بازديد)
مهمترين اخبار ( 5038 بازديد)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4399 بازديد)
اهداف فصلنامه ( 4009 بازديد)
خوش آمديد ( 1094 بازديد)
اصول اخلاقی ( 184 بازديد)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
مهمترين اخبار ( 600 ارسال)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 346 ارسال)
اهداف فصلنامه ( 330 ارسال)
راهنمای تهيه مقالات ( 293 ارسال)
خوش آمديد ( 288 ارسال)
تماس با ما ( 258 ارسال)
معرفی فصلنامه ( 254 ارسال)
فرم اشتراک فصلنامه ( 243 ارسال)
اصول اخلاقی ( 14 ارسال)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
مهمترين اخبار ( 942 چاپ)
راهنمای تهيه مقالات ( 787 چاپ)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 594 چاپ)
خوش آمديد ( 557 چاپ)
تماس با ما ( 550 چاپ)
معرفی فصلنامه ( 532 چاپ)
اهداف فصلنامه ( 530 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 529 چاپ)
اصول اخلاقی ( 79 چاپ)
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.957 seconds with 787 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4