[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9098 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4681 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4495 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3714 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3463 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (2899 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2861 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2464 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2359 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2244 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2108 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (1998 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1676 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1595 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1418 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1383 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1326 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1221 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1188 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1174 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1165 دريافت)
نمايه (1082 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1014 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (989 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (966 دريافت)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (962 دريافت)
عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سيستمهای آبياری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی (912 دريافت)
نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ريسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) (864 دريافت)
بررسی بازاريابی داخلی پرتقال شمال ايران (842 دريافت)
تعيين کارايی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ريسک با استفاده از تحليل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحليل پوششی داده‌های پنجره‌ای (789 دريافت)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (787 دريافت)
بررسی ساختار مديريت بازاريابی برنج درايران (771 دريافت)
بررسی عوامل تأثيرگذار بر نگرش کشاورزی پايدار مهندسين ناظر طرح محوری گندم استان فارس (759 دريافت)
عوامل مؤثر بر حاشيه بازاريابی گوشت مرغ در ايران (745 دريافت)
اندازه‌گيری انواع کارايی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس (723 دريافت)
الگوسازی سريهای زمانی برای پيش‌بينی مصرف سيب و پرتقال در ايران (719 دريافت)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (678 دريافت)
ارائه راهبردهای توسعه کارآفرينی کشاورزی در مناطق روستايی با استفاده از روشهای تحليل چند متغيره MCDM و SWOT (677 دريافت)
اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهيافت ARDL (670 دريافت)
پيش‌بينی قيمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران (659 دريافت)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (655 دريافت)
انتخاب تابع توليد و براورد ضريب اهميت انرژی در بخش کشاورزی (653 دريافت)
ارزيابی اثربخشی سياستهای خريد تضمينی و توافقی محصولات کشاورزی از ديدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان (651 دريافت)
ارتباط بين رشد اقتصادی، توزيع درآمد و فقر در مناطق روستايی ايران (651 دريافت)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (640 دريافت)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی (629 دريافت)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (619 دريافت)
تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ايران (611 دريافت)
مدل بهره‌برداری پايدار از سفره آب زيرزمينی مشترک ميان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظريه بازيها (611 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استيل استان گيلان (610 دريافت)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (607 دريافت)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (607 دريافت)
موقعيت ايران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط توليد پسته با اين موقعيت (605 دريافت)
اولويت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بيرجند با استفاده از تکنيک AHP (604 دريافت)
نمايه عنوان مقالات (599 دريافت)
تأثيرپذيری عرضه گندم از ريسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس (582 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر حمايت از بخش کشاورزی در ايران (580 دريافت)
شبيه‌سازی پيامدهای خشکسالی در زيربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (569 دريافت)
انتخاب الگوی پيش‌بينی قيمت فراورده‌های دامی (568 دريافت)
سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS (566 دريافت)
شناسايی و تحليل تغييرات فصلی قيمت محصولات خيار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان (561 دريافت)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (554 دريافت)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (551 دريافت)
براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت توليد شير ايران (549 دريافت)
بررسی وضعيت رقابت‌پذيری صادرات کشمش ايران در بازارهای جهانی (549 دريافت)
تأثير اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل توليد بخش کشاورزی ايران (548 دريافت)
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ايران (544 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستايی استان خوزستان (543 دريافت)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (537 دريافت)
ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعيت منابع طبيعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک يزد (536 دريافت)
انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفاده پايدار از منابع آب با تأکيد بر کم‌آبياری مطالعه موردی شهرستان سپيدان (535 دريافت)
محاسبه ميزان کلی حمايت داخلی و بررسی رابطه عليت آن با ميزان رشد توليد گندم در ايران (534 دريافت)
ارزيابی کارايی نسبی استانهای کشور در دستيابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی (534 دريافت)
تعيين مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ايران (530 دريافت)
پهنه‌بندی مزيت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن (525 دريافت)
استخراج توابع تقاضا و تعيين ارزش اقتصادی آب در توليد محصولات عمده‌ زراعی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (523 دريافت)
بررسی جايگاه بخش صنايع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رويکرد داده ستانده (521 دريافت)
بررسی نقش تحقيقات در رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی (520 دريافت)
براورد کششهای قيمتی و توليدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحيح خطای خودتوضيح با وقفه توزيعی (518 دريافت)
بررسی روند رشد سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های دريافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (515 دريافت)
بررسی وضعيت صادراتی پسته ايران با رويکرد مزيت نسبی و نقشه ريزی تجاری (503 دريافت)
رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده‌ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سيستان (502 دريافت)
اندازه‌گيری کارايی واحدهای توليدی طيور با رويکرد DEA مطالعه موردی استان فارس (495 دريافت)
بررسی تأثير ريسک قيمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلايی (494 دريافت)
ارزيابی و تحليل حساسيت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ايران با رويکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی (492 دريافت)
بررسی بازاريابی گل های شاخه بريده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و ميخک (490 دريافت)
بررسی مزيت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86 (485 دريافت)
شناسايی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفيت توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی (485 دريافت)
تحليل اقتصادی مسائل بازاريابی مرکبات در استان فارس (482 دريافت)
ارزيابی توسعه کشاورزی پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي  (482 دريافت)
ترازيابی جايگاه جمهوری اسلامی ايران در منطقه آسيای جنوب غربی براساس شاخصهای تبيين‌گر آسيب‌پذيری و امنيت غذايی (480 دريافت)
تعيين مقدار بهينه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاينده محيط‏زيست در توليد گندم آبی مطالعه موردی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (477 دريافت)
بررسی اثر حذف يارانه گازوئيل بر الگوی کشت در شهرستان ری (474 دريافت)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (470 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه توسط شاليکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل (470 دريافت)
عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکيد بر صادرات و سرمايه‌گذاری (470 دريافت)
بررسی مزيتهای نسبی و اولويت­بندی بازارهای هدف کيوی صادراتی ايران (468 دريافت)
استفاده تلفيقی پايدار از منابع آب سطحی و زيرزمينی در تعيين الگوی بهينه کشت دشت قزوين (467 دريافت)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (467 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر سطح زيرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلايی و انتظارات تطبيقی (466 دريافت)
جمع کل آمار: 199552
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.742 seconds with 1149 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4