[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9398 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4866 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4731 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (4026 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (4014 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3152 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2908 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2637 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2444 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2359 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2281 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (2128 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1800 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1676 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1472 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1443 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1383 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1275 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1270 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1252 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1238 دريافت)
نمايه (1124 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1061 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (1054 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (1050 دريافت)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (1048 دريافت)
نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ريسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) (951 دريافت)
عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سيستمهای آبياری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی (949 دريافت)
بررسی بازاريابی داخلی پرتقال شمال ايران (928 دريافت)
عوامل مؤثر بر حاشيه بازاريابی گوشت مرغ در ايران (878 دريافت)
تعيين کارايی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ريسک با استفاده از تحليل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحليل پوششی داده‌های پنجره‌ای (839 دريافت)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (831 دريافت)
بررسی ساختار مديريت بازاريابی برنج درايران (822 دريافت)
پيش‌بينی قيمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران (818 دريافت)
ارتباط بين رشد اقتصادی، توزيع درآمد و فقر در مناطق روستايی ايران (799 دريافت)
بررسی عوامل تأثيرگذار بر نگرش کشاورزی پايدار مهندسين ناظر طرح محوری گندم استان فارس (795 دريافت)
الگوسازی سريهای زمانی برای پيش‌بينی مصرف سيب و پرتقال در ايران (784 دريافت)
اندازه‌گيری انواع کارايی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس (783 دريافت)
ارائه راهبردهای توسعه کارآفرينی کشاورزی در مناطق روستايی با استفاده از روشهای تحليل چند متغيره MCDM و SWOT (746 دريافت)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (730 دريافت)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (724 دريافت)
بررسی تطبيقی حاشيه خرده فروشی و کارايی بازارهای ميوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (720 دريافت)
اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهيافت ARDL (718 دريافت)
ارزيابی اثربخشی سياستهای خريد تضمينی و توافقی محصولات کشاورزی از ديدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان (707 دريافت)
انتخاب تابع توليد و براورد ضريب اهميت انرژی در بخش کشاورزی (704 دريافت)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (687 دريافت)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی (682 دريافت)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (662 دريافت)
مدل بهره‌برداری پايدار از سفره آب زيرزمينی مشترک ميان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظريه بازيها (662 دريافت)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (659 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استيل استان گيلان (656 دريافت)
تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ايران (656 دريافت)
موقعيت ايران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط توليد پسته با اين موقعيت (655 دريافت)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (654 دريافت)
نمايه عنوان مقالات (653 دريافت)
اولويت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بيرجند با استفاده از تکنيک AHP (650 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر حمايت از بخش کشاورزی در ايران (631 دريافت)
سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS (628 دريافت)
تأثيرپذيری عرضه گندم از ريسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس (623 دريافت)
شبيه‌سازی پيامدهای خشکسالی در زيربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (612 دريافت)
انتخاب الگوی پيش‌بينی قيمت فراورده‌های دامی (608 دريافت)
شناسايی و تحليل تغييرات فصلی قيمت محصولات خيار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان (608 دريافت)
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ايران (607 دريافت)
بررسی وضعيت رقابت‌پذيری صادرات کشمش ايران در بازارهای جهانی (606 دريافت)
تأثير اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل توليد بخش کشاورزی ايران (600 دريافت)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (599 دريافت)
ارزيابی کارايی نسبی استانهای کشور در دستيابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی (593 دريافت)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (592 دريافت)
براورد کششهای قيمتی و توليدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحيح خطای خودتوضيح با وقفه توزيعی (592 دريافت)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (587 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستايی استان خوزستان (586 دريافت)
انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفاده پايدار از منابع آب با تأکيد بر کم‌آبياری مطالعه موردی شهرستان سپيدان (582 دريافت)
براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت توليد شير ايران (582 دريافت)
پهنه‌بندی مزيت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن (582 دريافت)
ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعيت منابع طبيعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک يزد (581 دريافت)
بررسی جايگاه بخش صنايع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رويکرد داده ستانده (581 دريافت)
محاسبه ميزان کلی حمايت داخلی و بررسی رابطه عليت آن با ميزان رشد توليد گندم در ايران (579 دريافت)
بررسی نقش تحقيقات در رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی (575 دريافت)
استخراج توابع تقاضا و تعيين ارزش اقتصادی آب در توليد محصولات عمده‌ زراعی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (567 دريافت)
تعيين مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ايران (564 دريافت)
بررسی وضعيت صادراتی پسته ايران با رويکرد مزيت نسبی و نقشه ريزی تجاری (561 دريافت)
بررسی سياست‌های مرزی محصولات باغی در ايران و کشورهای منتخب (558 دريافت)
بررسی روند رشد سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های دريافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (557 دريافت)
ارزيابی و تحليل حساسيت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ايران با رويکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی (553 دريافت)
رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده‌ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سيستان (551 دريافت)
ارزيابی توسعه کشاورزی پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي  (549 دريافت)
بررسی آثار رفاهی و زيست محيطی ماليات سبز وکاهش يارانه سوخت در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (543 دريافت)
بررسی بازاريابی گل های شاخه بريده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و ميخک (535 دريافت)
بررسی تأثير ريسک قيمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلايی (532 دريافت)
تحليل اقتصادی مسائل بازاريابی مرکبات در استان فارس (532 دريافت)
اندازه‌گيری کارايی واحدهای توليدی طيور با رويکرد DEA مطالعه موردی استان فارس (531 دريافت)
عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکيد بر صادرات و سرمايه‌گذاری (530 دريافت)
بررسی مزيت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86 (529 دريافت)
تعيين مقدار بهينه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاينده محيط‏زيست در توليد گندم آبی مطالعه موردی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (528 دريافت)
شناسايی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفيت توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی (525 دريافت)
بررسی اثر حذف يارانه گازوئيل بر الگوی کشت در شهرستان ری (524 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه توسط شاليکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل (520 دريافت)
بررسی مزيتهای نسبی و اولويت­بندی بازارهای هدف کيوی صادراتی ايران (519 دريافت)
نقش توسعه مالی بر سرمايه‏گذاری در بخش کشاورزی ايران (518 دريافت)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (515 دريافت)
جمع کل آمار: 226246
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.359 seconds with 1166 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4