[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9274 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4805 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4671 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3922 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3849 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3044 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2891 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2564 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2403 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2324 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2231 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (2086 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1757 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1648 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1453 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1427 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1367 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1255 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1232 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1221 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1221 دريافت)
نمايه (1107 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1042 دريافت)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (1026 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (1025 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (1024 دريافت)
عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سيستمهای آبياری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی (936 دريافت)
نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ريسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) (923 دريافت)
بررسی بازاريابی داخلی پرتقال شمال ايران (910 دريافت)
عوامل مؤثر بر حاشيه بازاريابی گوشت مرغ در ايران (853 دريافت)
تعيين کارايی زراعت گندم با توجه به دو عامل زمان و ريسک با استفاده از تحليل پوششی داده‌های بازه‌ای و تحليل پوششی داده‌های پنجره‌ای (818 دريافت)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (816 دريافت)
پيش‌بينی قيمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی پنبه و برنج و زعفران (804 دريافت)
بررسی ساختار مديريت بازاريابی برنج درايران (803 دريافت)
بررسی عوامل تأثيرگذار بر نگرش کشاورزی پايدار مهندسين ناظر طرح محوری گندم استان فارس (784 دريافت)
ارتباط بين رشد اقتصادی، توزيع درآمد و فقر در مناطق روستايی ايران (779 دريافت)
الگوسازی سريهای زمانی برای پيش‌بينی مصرف سيب و پرتقال در ايران (762 دريافت)
اندازه‌گيری انواع کارايی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس (760 دريافت)
ارائه راهبردهای توسعه کارآفرينی کشاورزی در مناطق روستايی با استفاده از روشهای تحليل چند متغيره MCDM و SWOT (722 دريافت)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (713 دريافت)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (710 دريافت)
اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهيافت ARDL (705 دريافت)
ارزيابی اثربخشی سياستهای خريد تضمينی و توافقی محصولات کشاورزی از ديدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان (688 دريافت)
انتخاب تابع توليد و براورد ضريب اهميت انرژی در بخش کشاورزی (686 دريافت)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (668 دريافت)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی (667 دريافت)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (648 دريافت)
مدل بهره‌برداری پايدار از سفره آب زيرزمينی مشترک ميان بهره‌برداران شهری و کشاورزی با استفاده از نظريه بازيها (645 دريافت)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (643 دريافت)
تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ايران (643 دريافت)
نمايه عنوان مقالات (639 دريافت)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (637 دريافت)
اولويت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بيرجند با استفاده از تکنيک AHP (634 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استيل استان گيلان (633 دريافت)
موقعيت ايران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط توليد پسته با اين موقعيت (633 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر حمايت از بخش کشاورزی در ايران (614 دريافت)
تأثيرپذيری عرضه گندم از ريسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس (607 دريافت)
سطح‌بندی و ساماندهی توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان فارس با استفاده از GIS (606 دريافت)
شبيه‌سازی پيامدهای خشکسالی در زيربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (599 دريافت)
شناسايی و تحليل تغييرات فصلی قيمت محصولات خيار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان (595 دريافت)
انتخاب الگوی پيش‌بينی قيمت فراورده‌های دامی (593 دريافت)
بررسی وضعيت رقابت‌پذيری صادرات کشمش ايران در بازارهای جهانی (589 دريافت)
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ايران (583 دريافت)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (581 دريافت)
تأثير اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل توليد بخش کشاورزی ايران (581 دريافت)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (580 دريافت)
ارزيابی کارايی نسبی استانهای کشور در دستيابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی (576 دريافت)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (573 دريافت)
براورد کششهای قيمتی و توليدی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحيح خطای خودتوضيح با وقفه توزيعی (572 دريافت)
براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستايی استان خوزستان (570 دريافت)
براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت توليد شير ايران (570 دريافت)
ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعيت منابع طبيعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک يزد (567 دريافت)
انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفاده پايدار از منابع آب با تأکيد بر کم‌آبياری مطالعه موردی شهرستان سپيدان (566 دريافت)
محاسبه ميزان کلی حمايت داخلی و بررسی رابطه عليت آن با ميزان رشد توليد گندم در ايران (565 دريافت)
بررسی جايگاه بخش صنايع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رويکرد داده ستانده (565 دريافت)
پهنه‌بندی مزيت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن (564 دريافت)
بررسی نقش تحقيقات در رفع شکاف عرضه و تقاضای بخش کشاورزی (557 دريافت)
تعيين مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ايران (551 دريافت)
استخراج توابع تقاضا و تعيين ارزش اقتصادی آب در توليد محصولات عمده‌ زراعی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (551 دريافت)
بررسی روند رشد سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های دريافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (545 دريافت)
بررسی وضعيت صادراتی پسته ايران با رويکرد مزيت نسبی و نقشه ريزی تجاری (544 دريافت)
بررسی سياست‌های مرزی محصولات باغی در ايران و کشورهای منتخب (544 دريافت)
رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده‌ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سيستان (537 دريافت)
ارزيابی و تحليل حساسيت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ايران با رويکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی (537 دريافت)
ارزيابی توسعه کشاورزی پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي  (525 دريافت)
بررسی تأثير ريسک قيمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلايی (519 دريافت)
اندازه‌گيری کارايی واحدهای توليدی طيور با رويکرد DEA مطالعه موردی استان فارس (519 دريافت)
بررسی بازاريابی گل های شاخه بريده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و ميخک (518 دريافت)
تحليل اقتصادی مسائل بازاريابی مرکبات در استان فارس (517 دريافت)
بررسی مزيت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86 (513 دريافت)
شناسايی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفيت توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی (512 دريافت)
تعيين مقدار بهينه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاينده محيط‏زيست در توليد گندم آبی مطالعه موردی دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت (512 دريافت)
بررسی اثر حذف يارانه گازوئيل بر الگوی کشت در شهرستان ری (511 دريافت)
عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکيد بر صادرات و سرمايه‌گذاری (508 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه توسط شاليکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل (507 دريافت)
ترازيابی جايگاه جمهوری اسلامی ايران در منطقه آسيای جنوب غربی براساس شاخصهای تبيين‌گر آسيب‌پذيری و امنيت غذايی (504 دريافت)
بررسی مزيتهای نسبی و اولويت­بندی بازارهای هدف کيوی صادراتی ايران (502 دريافت)
نقش توسعه مالی بر سرمايه‏گذاری در بخش کشاورزی ايران (502 دريافت)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (500 دريافت)
بررسی آثار رفاهی و زيست محيطی ماليات سبز وکاهش يارانه سوخت در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (499 دريافت)
جمع کل آمار: 217486
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.821 seconds with 1166 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4