[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (20083 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (19893 مشاهده)
نمايه 12 ساله (16381 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (11588 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (10160 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7383 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (7011 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6496 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (6220 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (6220 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (6088 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (6072 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (6048 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5544 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5488 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5417 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (5203 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (5096 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (5060 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (4939 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4855 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4766 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4704 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4529 مشاهده)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4418 مشاهده)
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9329 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4822 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4712 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3977 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3918 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3082 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2896 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2594 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2416 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2345 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2265 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (2100 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1773 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1656 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1460 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1431 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1371 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1262 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1245 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1233 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1226 دريافت)
نمايه (1111 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1048 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (1037 دريافت)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (1034 دريافت)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
راهنمای تهيه مقالات ( 19081 بازديد)
معرفی فصلنامه ( 8170 بازديد)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 7757 بازديد)
تماس با ما ( 6667 بازديد)
مهمترين اخبار ( 5840 بازديد)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4921 بازديد)
اهداف فصلنامه ( 4606 بازديد)
خوش آمديد ( 1331 بازديد)
اصول اخلاقی ( 754 بازديد)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
مهمترين اخبار ( 660 ارسال)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 386 ارسال)
اهداف فصلنامه ( 374 ارسال)
خوش آمديد ( 368 ارسال)
تماس با ما ( 335 ارسال)
راهنمای تهيه مقالات ( 327 ارسال)
معرفی فصلنامه ( 316 ارسال)
فرم اشتراک فصلنامه ( 284 ارسال)
اصول اخلاقی ( 32 ارسال)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
مهمترين اخبار ( 1055 چاپ)
راهنمای تهيه مقالات ( 846 چاپ)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 720 چاپ)
خوش آمديد ( 651 چاپ)
معرفی فصلنامه ( 608 چاپ)
تماس با ما ( 599 چاپ)
اهداف فصلنامه ( 577 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 572 چاپ)
اصول اخلاقی ( 114 چاپ)
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.572 seconds with 787 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4