[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (20863 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (20599 مشاهده)
نمايه 12 ساله (17069 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (11867 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (10308 مشاهده)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (7921 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7471 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (7117 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6633 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (6389 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (6348 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (6337 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (6198 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (6147 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5638 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5577 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5537 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (5326 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (5251 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (5199 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (5073 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4943 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4878 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4832 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4609 مشاهده)
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9398 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4866 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4731 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (4026 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (4014 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3152 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2908 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2637 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2444 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2359 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2281 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (2128 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1800 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1676 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1472 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1443 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1383 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1275 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1270 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1252 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1238 دريافت)
نمايه (1124 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1061 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (1054 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (1050 دريافت)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
راهنمای تهيه مقالات ( 19770 بازديد)
معرفی فصلنامه ( 8356 بازديد)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 7904 بازديد)
تماس با ما ( 6843 بازديد)
مهمترين اخبار ( 5978 بازديد)
فرم اشتراک فصلنامه ( 5033 بازديد)
اهداف فصلنامه ( 4701 بازديد)
خوش آمديد ( 1357 بازديد)
اصول اخلاقی ( 846 بازديد)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
مهمترين اخبار ( 668 ارسال)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 393 ارسال)
اهداف فصلنامه ( 382 ارسال)
خوش آمديد ( 376 ارسال)
تماس با ما ( 342 ارسال)
راهنمای تهيه مقالات ( 336 ارسال)
معرفی فصلنامه ( 322 ارسال)
فرم اشتراک فصلنامه ( 291 ارسال)
اصول اخلاقی ( 42 ارسال)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
مهمترين اخبار ( 1072 چاپ)
راهنمای تهيه مقالات ( 856 چاپ)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 734 چاپ)
خوش آمديد ( 663 چاپ)
معرفی فصلنامه ( 619 چاپ)
تماس با ما ( 612 چاپ)
اهداف فصلنامه ( 587 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 582 چاپ)
اصول اخلاقی ( 125 چاپ)
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.345 seconds with 787 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4