[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (18671 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (18524 مشاهده)
نمايه 12 ساله (15141 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (10539 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (9589 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7003 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (6568 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6002 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (5758 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (5639 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (5623 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (5613 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (5431 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5174 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5049 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5032 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (4729 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (4632 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (4587 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4532 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (4447 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4214 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4210 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4138 مشاهده)
ارزيابی آثار کاهش آورد شبکه سفيدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گيلان (3954 مشاهده)
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9098 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4681 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4495 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3714 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3463 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (2899 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2860 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2464 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2359 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2244 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2108 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (1998 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1676 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1595 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1418 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1383 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1326 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1221 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1188 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1174 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1165 دريافت)
نمايه (1082 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1013 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (989 دريافت)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (966 دريافت)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
راهنمای تهيه مقالات ( 17103 بازديد)
معرفی فصلنامه ( 7450 بازديد)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 7200 بازديد)
تماس با ما ( 6067 بازديد)
مهمترين اخبار ( 5328 بازديد)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4582 بازديد)
اهداف فصلنامه ( 4203 بازديد)
خوش آمديد ( 1192 بازديد)
اصول اخلاقی ( 379 بازديد)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
مهمترين اخبار ( 625 ارسال)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 365 ارسال)
اهداف فصلنامه ( 349 ارسال)
خوش آمديد ( 323 ارسال)
راهنمای تهيه مقالات ( 311 ارسال)
تماس با ما ( 287 ارسال)
معرفی فصلنامه ( 277 ارسال)
فرم اشتراک فصلنامه ( 262 ارسال)
اصول اخلاقی ( 17 ارسال)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
مهمترين اخبار ( 985 چاپ)
راهنمای تهيه مقالات ( 816 چاپ)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 638 چاپ)
خوش آمديد ( 594 چاپ)
تماس با ما ( 568 چاپ)
معرفی فصلنامه ( 555 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 544 چاپ)
اهداف فصلنامه ( 543 چاپ)
اصول اخلاقی ( 89 چاپ)
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.578 seconds with 785 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4