[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (19688 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (19533 مشاهده)
نمايه 12 ساله (16036 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (11375 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (10085 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7337 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (6957 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6422 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (6154 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (6145 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (6039 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (5996 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (5976 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5495 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5440 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5360 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (5134 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (5014 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (4962 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (4870 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4814 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4690 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4631 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4484 مشاهده)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4354 مشاهده)
  ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (9270 دريافت)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4801 دريافت)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4669 دريافت)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (3919 دريافت)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3840 دريافت)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3043 دريافت)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (2891 دريافت)
تعيـين الگوی بهينه کشت همسو با کشاورزی پايدار با استفاده از برنامه‌ريزی فازی کسری با اهداف چندگانه مطالعه موردی استان خراسان شمالی (2563 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2403 دريافت)
مقايسه روشهای مختلف جهت پيش‌بينی واردات ادويه‌جات در ايران مطالعه موردی دارچين، هل و زردچوبه (2324 دريافت)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2231 دريافت)
مديريت تقاضای آب با استفاده از سياست قيمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی (2086 دريافت)
بررسی عوامل مؤثر در عدم بازپرداخت تسهيلات کشاورزی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اصفهان (1757 دريافت)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (1644 دريافت)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (1453 دريافت)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (1426 دريافت)
سرريزهای تکنولوژی و اثرپذيری صادرات محصولات کشاورزی ايران (کاربرد روشهای الگوريتم ژنتيک(GA) و مدل تصحيح خطای برداری(VECM)) (1367 دريافت)
کاربرد تحليل عاملی و خوشه‌ای درارزيابی فضايی- مکانی مناطق روستايی استان اصفهان (1255 دريافت)
مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382 (1232 دريافت)
اندازه‌گيری و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنايع تبديلی چای کشور (1221 دريافت)
بررسی و مقايسه درجه توسعه‌يافتگی بخش کشاورزی استانهای ايران طی سالهای 1373 و 1383 (1220 دريافت)
نمايه (1107 دريافت)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (1042 دريافت)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (1026 دريافت)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (1025 دريافت)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
راهنمای تهيه مقالات ( 18648 بازديد)
معرفی فصلنامه ( 8037 بازديد)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 7670 بازديد)
تماس با ما ( 6550 بازديد)
مهمترين اخبار ( 5774 بازديد)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4874 بازديد)
اهداف فصلنامه ( 4542 بازديد)
خوش آمديد ( 1319 بازديد)
اصول اخلاقی ( 715 بازديد)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
مهمترين اخبار ( 658 ارسال)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 384 ارسال)
اهداف فصلنامه ( 369 ارسال)
خوش آمديد ( 364 ارسال)
تماس با ما ( 332 ارسال)
راهنمای تهيه مقالات ( 324 ارسال)
معرفی فصلنامه ( 312 ارسال)
فرم اشتراک فصلنامه ( 281 ارسال)
اصول اخلاقی ( 31 ارسال)
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
مهمترين اخبار ( 1047 چاپ)
راهنمای تهيه مقالات ( 841 چاپ)
هيئت تحريريه و مشاوران علمی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ( 714 چاپ)
خوش آمديد ( 645 چاپ)
معرفی فصلنامه ( 603 چاپ)
تماس با ما ( 594 چاپ)
اهداف فصلنامه ( 572 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 567 چاپ)
اصول اخلاقی ( 109 چاپ)
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.562 seconds with 785 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4