[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: راهنمای نگارش مقاله : راهنمای تهيه مقالات ::

راهنمای تهيه مقالات

شرايط پذيرش مقاله

1. از نظر محتوا

- مقاله‌، دارای‌ محتوای‌ پژوهشی‌ و ترجيحاً شامل‌ بخشهای چکيده فارسی، مقدمه (در بردارنده طرح مسئله تحقيق، بررسی منابع و مطالعات پيشين مرتبط با موضوع، بيان ضرورت انجام مطالعه و هدف مقاله)‌،  مبانی نظری و روش‌ تحقيق‌، نتايج‌ و بحث‌، نتيجه گيری و پيشنهادهای‌ حاصل‌ از پژوهش‌ و در نهايت چکيده انگليسي باشد.

- مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهشهای نويسنده باشد.

- عنوان‌ مقاله‌ بايد منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ مقاله‌ و تا حد ممکن‌ موجز باشد.

- تنها مقالاتی پذيرفته می‌شوند که به لحاظ موضوعی و آمار و اطلاعات بروز باشند؛ بنابراين، پذيرش مقالات منوط به ماهيت موضوع و استفاده از آخرين آمار و اطلاعات خواهد بود.

2.از نظر شکل ظاهری

- مقاله‌ بايد بر يک‌ روی‌ کاغذA4 حداکثر در 15 تا 20 صفحه‌ با قلم bzar، فونت 13 و با نرم‌افزارWordXP  يا Word2003 يا Word2007  تايپ‌‌شود.

- مقاله‌ بايد همراه‌ با چکيده‌ فارسی، انگليسی‌ (حداکثر 150 کلمه‌)، طبقه‌بندی JEl و چند کليدواژه‌ موضوعی ‌باشد. يادآوری می‌شود که طبقه‌بندی JEl قبل از کليدواژه‌ها بايد درج شود.

- منابع‌ مورد استفاده‌ در متن‌ بايد در فهرست‌ منابع‌ به‌ طور کامل‌ و به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا تنظيم‌ ودر پايان‌ مقاله‌ آورده‌ شود. در اين‌ فهرست‌ ابتدا منابع‌ فارسی‌ و پس‌ از آن‌ منابع‌ خارجی‌ ذکر گردد.

- برای‌ ذکر مآخذ در داخل‌ متن‌ ترتيب‌ زير رعايت‌ شود:

الف‌) مطالب‌ مورد استفاده‌ از منابع‌، در صورتی‌ که‌ نقل‌ قول‌ مستقيم‌ باشد، بايد در داخل‌ گيومه‌(علامت‌ نقل‌ قول‌: «») قرار گيرد و بلافاصله‌ بعد از آنها چند مشخصه‌ اصلی‌ منبع‌ مورد نظر (نام‌ خانوادگی‌، سال‌ انتشار، شماره صفحه‌) آورده‌ شود. برای مثال‌: (اسميت‌، 1980، 65) يا ((Smith,1980,65.

ب‌) برای‌ ساير مطالبی‌ که‌ جنبه‌ نقل‌قول‌ غير مستقيم‌ دارد و يا نقل‌ به‌ معنی‌ باشد، ذکر چندمشخصه‌ کلی‌ فوق‌، بدون‌ استفاده‌ از گيومه‌، ضروری‌ است‌.

ج‌) اگر تعداد نويسندگان‌ بيشتر از دو نفر باشد، فقط به‌ نام‌ نويسنده‌ اول‌ و سپس عبارت‌ «و همکاران» اکتفا شود. مثال‌ ( اسميت‌ و همکاران‌، 1980، 65 ) يا(Smith et al.,1980,65).

- برای‌ تهيه‌ فهرست‌ منابع‌ در پايان‌ مقاله‌ موارد زير رعايت‌ شود:

الف‌) در مورد کتاب: نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ اولين‌ نويسنده‌، نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ ساير نويسندگان‌، سال‌ انتشار، عنوان‌کتاب‌، نام‌ مترجم‌(در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)، نام‌ ناشر و محل‌ انتشار.

مثال‌: اميد بيگی، ا. 1374. رهيافتهای توليد و فراوری گياهان داروئی‌. انتشارات فکر روز. تهران.

ب‌) در مورد نشريه: نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ اولين‌ نويسنده‌، نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ ساير نويسندگان‌، سال‌ انتشار، عنوان‌مقاله‌، نام‌ مترجم‌ (در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)، نام‌ نشريه‌ (با حروف خميده)، جلد / سال‌، شماره‌ و دامنه‌ صفحات.

مثال‌: هژبرکيانی‌، ک. و واردی‌، س.ش. 1379. بررسی‌ ضريب‌ اهميت‌ انرژی‌ در توليدبخش‌ کشاورزی‌ايران‌. فصلنامه‌ اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، 8(13): 4-41.

Singh, V.K., Gupta, D. and Singh, H. 1992. Input use efficiency in wheat crop in Haryana. Indian Journal of Agricultural Economics, 47: 125-134.

ج‌) در مورد پايان‌ نامه: نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ نويسنده‌، سال‌ انتشار، عنوان‌ پايان‌ نامه‌، مقطع‌ تحصيلی‌، نام‌ دانشکده‌ودانشگاه.

- مقالات‌ حاوی‌ عکس‌، نمودار و جدول بايد به‌ طرق‌ زير فرستاده‌ شود:

الف‌) نمودارها به‌ روش‌ گرافيک‌ کامپيوتری‌ تهيه‌ گردد.

ب‌) مناسبترين‌ محل‌ برای‌ درج‌ عکسها، نمودارها و جدولها انتخاب‌ شود.

ج)مأخذ تمامی‌ جدولها ذکر گردد. - نشانی‌کامل‌پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و آدرس‌پست‌ الکترونيکی (e- mail) نويسندگان برروی‌ صفحه‌ اول‌ مقاله‌ درج‌ شود. در ضمن ذکر رتبه علمی (شامل مربی، استاديار، دانشيار و استاد) کليه نويسندگان مقاله به علاوه تعيين نويسنده مسئول در صفحه اول الزامی می‌باشد.

 3.پرداخت هزينه داوری و چاپ نويسندگان مقالات

نويسندگان مقالات لازم است پس از تأييد مقدماتی مقاله جهت ارسال به داوران مبلغ 500 هزار ريال (50 هزار تومان) و در مرحله بعد پس از تاييد نهايی و پذيرش مقاله مبلغ 500 هزار ريال (50 هزار تومان) به شماره حساب 4001042503014493 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران (قابل پرداخت در شعب بانک ملی به نام اداره امور مالی موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی، تمرکز وجوه درآمد اختصاصی) واريز کنند و مشخصات فيش(برگ رسيد) واريزی را در وبگاه فصلنامه و در بخش مربوطه ثبت و اصل برگ رسيد يا حواله را با پست سفارشی به نشانی فصلنامه ارسال نمايند. يادآور می‌شود که مبالغ فوق تنها بخشی از هزينه‌های چاپ مقالات را در بر می‌گيرد. 

تذکر 1 : در صورت رد مقاله در هر مرحله ای از فرايند داوری، مبالغ فوق به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

تذکر2 : مقالاتی که مبلغ 500 هزار ريال بابت داوری آنها حداکثر تا 2 ماه از تاريخ اعلام نتيجه ارزيابی مقدماتی به نويسنده پرداخت نشده باشد، از دستور کار خارج خواهد گرديد.

تذکر3 : مقالات‌ قبلاً در نشريه ‌ديگری‌ چاپ‌ نشده‌ يا برای‌ چاپ ‌به ‌نشريات ‌ديگر ارسال ‌نگرديده‌ باشد.

تذکر4 : صدور تأييديه چاپ مقاله به هيچ وجه ميسر نمی ‌ باشد، مگر آنکه مقاله به لحاظ علمی و ويراستاری مورد تأييد و در مراحل پايانی چاپ قرار گرفته باشد.

تذکر 5: جهت تعيين طبقه بندی JEL به لينک مقابل مراجعه فرماييد (لينک دانلود طبقه بندی JEL).

دفعات مشاهده: 15054 بار   |   دفعات چاپ: 760 بار   |   دفعات ارسال به ديگران: 277 بار   |   0 نظر
::
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.367 seconds with 723 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4