[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
:: دوره 13, شماره 52 - ( 4-1384 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 13 شماره 52 صفحات 181-200
XML طراحی نظام دوسويه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادينه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای توليدی Print

[English Abstract]
نويسندگان: پيمان فلسفی ، سيد محمود حسينی
- ، pfalsafi@hotmail.com
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:

    نهادينه شدن مشارکت مبحثی است که در چند دهه اخير به شکلهای مختلف در محافل و مجامع علمی ـ ترويجی مطرح بوده، اما در کشور ما آن گونه که شايسته آن است بدان توجه نشده است. از سويی زمينه‌های بسيار متعدد و متنوعی در بخش کشاورزی و در جوامع روستايی وجود دارد که با شناسايی و به کارگيری آنها می‌توان تحولات عظيمی در عرصه ترويج کشاورزی به وجود آورد.

  براين اساس هدف کلی تحقيق حاضر طراحی يک مدل ترويجی به منظور نهادينه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای توليدی و صنفی است. روش به کاررفته در اين تحقيق، روش ترکيبی يا توأمان است. در اين روش با به کارگيری دو رهيافت کيفی و کمی می‌توان به سئوالات تحقيق پاسخ گفت و به هدفهای آن دست يافت. در فاز کيفی تحقيق با استفاده از روش تحقيق کيفی توصيفی پس از استقرار محقق در منطقه مورد مطالعه به مدت شش ماه تعداد 21 نمونه روستايی و برخی مسئولان محلی به طور هدفمند با استفاده از روش نمونه‌گيری «گلوله برفي» انتخاب شدند. اين تحقيق در فاز کمّی از نوع پيمايشی همبستگی بوده که در رهگذر دستيابی به هدف کلی مورد نظر، يعنی طراحی مدل ترويجی برای نهادينه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای توليدی، با استفاده از ابزار پرسشنامه و نمونه گيری طبقه ای تصادفی و انتخاب 138 پاسخگو، به آزمون فرضيه‌های مختلف و بررسی ابعاد گوناگون جامعه مورد مطالعه در ارتباط با هدف کلی پرداخته است.

  از تلفيق يافته های تحقيق در دو بخش کمی و کيفی، مدل دوسويه دانش و اطلاعات به منظور نهادينه کردن مشارکت در تشکلهای توليدی به دست آمد. اين مدل ابعاد متعددی دارد و از آن می توان در فرايند ايجاد دگرگونی در نظامهای بهره برداری استفاده کرد.

 

  

 

 

واژه‌هاي كليديمشاركت، نهادينه شدن، سازمان كشاورزان، پارادايم،
متن كامل [PDF 233 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. Developing bilateral agricultural knowledge and information system in farmer’s organizations . 3. 2005; 13 (52) :181-200
URL http://aead.agri-peri.ir/browse.php?a_code=A-10-24-241&slc_lang=fa&sid=1
فلسفی پيمان، حسينی سيد محمود. طراحی نظام دوسويه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادينه کردن مشارکت کشاورزان در تشکلهای توليدی . فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه. 1384; 13 (52) :181-200
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 13, شماره 52 - ( 4-1384 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.445 seconds with 603 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4