:: دوره 16, شماره 62 - ( 2-1387 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 16 شماره 62 صفحات 83-104
XML قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران Print

[English Abstract]
نويسندگان: کوهسار خالدی ، ايوب رحيم زاده
- ، kohsark@yahoo.com
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:

 

  اتکای صادرات کشاورزی به شرايط توليد داخلی و بازارهای بين‌المللی واز سويی وجود موانع متعدد از مرحله توليد تا بازارهای هدف، دستيابی به اهداف صادرات کشاورزی را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است. صادرات موفق سه الزام اساسی دارد: توليد رقابتی، شناسايی بازارها و انتقال بهنگام و درست محصولات. در دوره مورد بررسی (1370- 84) اين الزامات برای صادرات محصولات کشاورزی به صورت مناسب فراهم نگرديد. موانع و مشکلات متعددی در اين امر دخيل بوده‌اند که شناسايی و رفع آنها برای تحقق توسعه صادرات کشاورزی ضروری است. برای اين منظور در اين مطالعه به صورت تحليلی و توصيفی، پس از بررسی جايگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و مروری بر وضعيت صادرات کشاورزی به تفکيک بخشی، زيربخشی و کالايی و نيز سياستهای توسعه صادرات، از طريق دريافت نظرات کارشناسان، اقدام به تعيين ضعفها و قوتهای صادرات کشاورزی و معرفی تهديدها و فرصتهای موجود گرديد. در انتها نيز پيشنهادهايی سياستی جهت توسعه صادرات کشاورزی ارائه شده است.

  همچنين نتايج اين مطالعه نشان داده است که ضعفها و تهديدهای صادرات کشاورزی بيشتر از فرصتها و قوتهای آن است. همچنين توليدات کشاورزی، رقابتی و مشتری‌پسند نيستند و صادرات کشاورزی فاقد راهبرد معينی است.

  طبقه‌بندی JEL : F13, M13, M38, Q13, Q17, Q18

  

  

 

  

 

واژه‌هاي كليديکشاورزی، صادرات، قوتها، ضعفها، فرصتها، تهدیدها،
متن كامل [PDF 252 kb]
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 16, شماره 62 - ( 2-1387 )