:: دوره 16, شماره 64 - ( 4-1387 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 16 شماره 64 صفحات 97-117
XML بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) Print

[English Abstract]
نويسندگان: منصور صمدی
- ، samadi667@scu.ac.ir
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:

 

  بازاريابی نوين چيزی فراتر از توليد محصولات خوب، قيمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف‌کنندگان کالاست. ترفيع يکی از عناصر آميخته بازاريابی است که از طريق آن شرکت با مصرف‌کننده ارتباط برقرار می ­ کند و از طريق تبليغات، پيشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خريد محصول تشويق می ­ کند. بازاريابی و فروش محصولات لبنی در مقايسه با محصولات ديگر، پيچيدگيها و مشکلات بيشتری دارد. به‌کارگيری ترکيب مناسب از آميخته ترفيع برای محصولات لبنی می ­ تواند تمايل به خريد را در مشتری ايجاد کند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعيت مخاطبان در بازار هدف صورت مي­گيرد. مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممکن است در يکی از مراحل سه­گانه شناخت، احساس يا رفتار باشند.

  هدف اين تحقيق بررسی عناصر آميخته ترفيع و تعيين مؤثرترين عناصر ترفيع از جنبه تأثير آن در ايجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از ميان 16ابزار ترفيعی متناسب با محصولات لبنی - که به عنوان گزينه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه­های مختلف در کارخانه شير پگاه لرستان در سال 1385، مؤثرترين روش ترفيع جهت ايجاد آگاهی، علاقه، تمايل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبليغات تلويزيونی و مؤثرترين روش ترفيع جهت سوق دادن مصرف کنندگان بالقوه به خريد محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.

  طبقه‌بندی M31, M37, C44 :JEL

 

  

 

واژه‌هاي كليديآميخته ترفيع، تصميم‌گيري چندمعياره، فرايند تحليل سلسله مراتبي، بازاریابی، محصولات لبنی،
متن كامل [PDF 343 kb]
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 16, شماره 64 - ( 4-1387 )