[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
:: دوره 25, شماره 98 - ( 6-1396 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 25 شماره 98 صفحات 63-80
XML بررسی تأثير شاخص Q توبين بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ايران Print

[English Abstract]
نويسندگان: ساسان اسفندياری ، احسان سپهوند ، سيد عبدالمجيد جلائی اسفندآبادی
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:
چکيده با توجه به اهميت سرمايه‌گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمايه‌گذاری و Q توبين، در اين مطالعه اثر شاخص Q توبين بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ايران با بهره‌گيری از روش خودتوضيح‌ با وقفه‌های توزيعی(ARDL) بررسی شد. نتايج نشان داد که در بلندمدت متغيرهای شاخص Q توبين و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرايب برآورد شده برای اين متغيرها در بلندمدت به ترتيب 557/0 و 615/0 به‏دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقيم بين شاخص Qتوبين و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی است. لذا پيشنهاد شد که سرمايه‌گذاران بخش کشاورزی افزون بر ساير معيارها از اين شاخص به عنوان يکی از معيارهای ارزيابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمايه‌گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند. طبقه‏بنديJEL: Q1,E22,C5
واژه‌هاي كليديشاخص Q توبین، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ARDL، سرمایه¬گذاری،
متن كامل [PDF 243 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Esfandiari S, Sepahvand E, Jalee Esfand Abadi S. Investigating the Effect of Tobin's Q Index on Value Added of Agriculture Sector in Iran. 3. 2017; 25 (98) :63-80
URL http://aead.agri-peri.ir/browse.php?a_code=A-10-28-123&slc_lang=fa&sid=1
اسفندياری ساسان، سپهوند احسان، جلائی اسفندآبادی سيد عبدالمجيد. بررسی تأثير شاخص Q توبين بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه. 1396; 25 (98) :63-80
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 25, شماره 98 - ( 6-1396 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.449 seconds with 605 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4