[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
:: دوره 21, شماره 82 - ( 2-1392 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 21 شماره 82 صفحات 1-25
XML بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان Print

[English Abstract]
نويسندگان: مسعود دهدشتی ، حميد محمدی ، وحيد دهباشی
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:
آگاهی از روابط و تأثير متغيرهای کلان بر اقتصاد کشور، نقش مهمی در برنامه‌ريزی و سياستگذاری ايفا می‌کند. با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در توسعه ملی، در اين مطالعه تلاش می‌شود تا روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بين درآمد بخش کشاورزی ايران و متغيرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدينگی، قيمت محصولات کشاورزی و درآمد نفتی طی دوره 1350 تا 1387 بررسی شود. بدين منظور از رهيافت خود توضيحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده گرديد. نتايج اين مطالعه مؤيد رابطه تعادلی بلند‌مدت بين متغير‌های اقتصاد کلان و درآمد بخش کشاورزی است. بر اين اساس، متغير قيمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت رابطه مثبت و در بلندمدت رابطه منفی با درآمد کشاورزی دارد. نرخ بهره متغيری است که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت رابطه منفی با درآمد بخش کشاورزی دارد. نرخ واقعی ارز در بلندمدت رابطه مثبت با درآمد کشاورزی دارد، درحالی که نرخ ارز در کوتاه مدت معنادار نيست. همچنين نتايج حاکی از رابطه مثبت حجم نقدينگی در بلندمدت با درآمد کشاورزی است. افزايش حجم نقدينگی در کوتاه مدت در دوره جاری اثر مثبت و در دوره بعد اثر منفی بر درآمد بخش کشاورزی دارد. با عنايت به نتايج به دست آمده، اثر درآمدهای‌نفتی بر درآمد بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ناچيز و منفی است. همچنين عدم تعادل کوتاه مدت از بلندمدت پس از حدود دو دوره تعديلخواهد شد. طبقه‌بندی JEL : C22، E23, Q11 کليد واژه‌ها: نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدينگی، درآمد نفتی، درآمد بخش کشاورزی
واژه‌هاي كليدي
متن كامل [PDF 249 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Dehdashti M, Mohammadi H, Dehbashi V. Survery of Relationship Between Revenue of Agricultural Sector and Macroeconomic Variables in Iranian Economy. 3. 2013; 21 (82) :1-25
URL http://aead.agri-peri.ir/browse.php?a_code=A-10-24-25&slc_lang=fa&sid=1
دهدشتی مسعود، محمدی حميد، دهباشی وحيد. بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان . فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه. 1392; 21 (82) :1-25
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 21, شماره 82 - ( 2-1392 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.447 seconds with 603 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4