[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
:: دوره 21, شماره 83 - ( 3-1392 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 21 شماره 83 صفحات 191-210
XML اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران Print

[English Abstract]
نويسندگان: علی اکبر سروری ، علی رضا کرباسی ، محمود دانشور کاخکی ، حکيمه هاتف
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:
چکيده با توجه به اينکه کاهش فقر و نابرابری توزيع درآمد از اولويتهای مهم به ويژه در کشورهای در حال توسعه است، در مطالعه حاضر آثار رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی بر شاخصهای فقر و توزيع درآمد ارزيابی شد. به اين منظور به پيروی از الگوی مطالعه ماتهور (2003)، تأثير متغيرهای مختلف بر شدت فقر و ضريب جينی با استفاده از روش حداقل مربعات در دوره 1338-1387 بررسی گرديد. نتايج نشان مي‏دهد که در بلند مدت آزادسازی مي‏تواند منجر به توزيع بهتر درآمد و در نتيجه کاهش فقر شود. بخش کشاورزی از بخشهای بزرگ اقتصادی است و اغلب افراد فقير در بخش کشاورزی مشغول‌اند، بنابراين رشد بخش کشاورزی و سپس افزايش درآمد در اين بخش برای موفقيت سياستهای کاهش فقر اهميت دارد. همچنين برآوردها نشاندهنده اثر مثبت آزادسازی تجاری، درآمد سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر کاهش فقر است؛ بنابراين در صورتی که کاهش فقر هدف مورد نظر سياستمداران باشد، رشد و توسعه بخش کشاورزی نسبت به ساير بخشها و همچنين کمک به آزادسازی اقتصاد در بلندمدت مي‏تواند تأثيرات مثبتی بر کاهش فقر داشته باشد. طبقه بندی JEL: I38, O24, Q17 کليدواژه‌ها: کشاورزی، آزادسازی، فقر، صنعت، خدمات، ضريب جينی، رشد
واژه‌هاي كليدي
متن كامل [PDF 217 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Sarvari A, Karbasi A, Daneshvar Kakhki M, Hatef H. Effect of Economic Sectors Growth Rate and Trade Liberalization on Poverty Reduction in Iran. 3. 2013; 21 (83) :191-210
URL http://aead.agri-peri.ir/browse.php?a_code=A-10-134-17&slc_lang=fa&sid=1
سروری علی اکبر، کرباسی علی رضا، دانشور کاخکی محمود، هاتف حکيمه. اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه. 1392; 21 (83) :191-210
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 21, شماره 83 - ( 3-1392 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.409 seconds with 605 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4